Wie

Wie is Lefers van der Zande?
De oprichter en drijvende kracht achter Lefers van der Zande is Titia Lefers.
Ik heb tot en met 2013 gewerkt bij de Gelderse ondersteuningsinstelling voor cultuureducatie, EDU-ART.  Daar was ik achtereenvolgens werkzaam als:

  • Medewerker activiteitenadministratie: het plannen van voorstellingen, projecten, rondleidingen en tentoonstellingen voor scholen in Gelderland; samenstellen van kunstmenu’s en ‘vliegende kiep’.
  • Medewerker kenniscentrum: het verzamelen en beheren van relevante publicaties en vakliteratuur, en het verrichten van monitoronderzoeken onder scholen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs, culturele instellingen en gemeenten. Daarnaast hield ik mij actief bezig met kwaliteitszorg binnen de organisatie en zette ik een systeem van continue evaluatie en verbetering van activiteiten en diensten op.
  • Adviseur ontwikkeling en onderzoek: hier perfectioneerde ik mijn onderzoeksvaardigheden, ontwierp complexe evaluatie- en monitoringsinstrumenten, ondersteunde projectleiders bij het projectbeheersing en procesondersteuning, ontwikkelde ik de verankeringsmaat beleid en stond ik mede aan de wieg van de omgevingsscan.

Hiervoor was ik werkzaam bij de Arnhemse stichting Rijnstad in het (ondermeer) kinder- en tienerwerk in de wijken St. Marten, Klarendal en Geitenkamp. Hier zette ik zijn eerste stappen in de complexe materie van integrale projecten: het dragen van projecten die in samenwerking met het wijkplatform, speeltuinvereniging en wijkagent tot stand zijn gekomen.

Sinds 2014 ben ik fulltime onderzoeker, evaluatie-en monitorexpert, projectondersteuner, adviseur op het gebied van kwaliteitszorg en trainer voor ondermeer onderwijs, de cultuursector en de welzijnssector. Daarnaast leid ik rondetafelgesprekken, verzorg ik workshops en presentaties.
Tot slot sta ik mede aan de wieg van de ontwikkeling van de Cultuureducatiescan, een instrument voor het onderwijs waarmee men de eigen beleidseffectiviteit en -uitvoering kan toetsen.

Lefers van der Zande is aangesloten bij het Cultuur Educatief Collectief
Logo CEC