Evalueren en monitoren

Stel.Meten

Uw organisatie vraagt een subsidie aan voor een bestaand of nieuw langdurig project. Hierbij kunt bijvoorbeeld denken aan een programma als Cultuureducatie met Kwaliteit van het Fonds voor Cultuurparticipatie, projecten gesteund door lokale of regionale overheden of door private fondsen.  Een eis voor toekenning kan zijn, dat u verantwoording aflegt voor de activiteiten die u in dit kader ontplooit. Maar ook, dat u resultaten of expertise overdraagt om te voorkomen dat uw project een incidenteel karakter krijgt.

Soms is het alleen nodig om verantwoording af te leggen, maar wilt u als organisatie óók leren.
Om het een volgende keer nòg beter te kunnen doen, bijvoorbeeld. Of om sterker te staan in uw werkveld.  Of als argument naar uw klanten en gebruikers toe: u kunt aantonen dat gericht aan kwaliteit werkt.
Oftewel: het gaat niet alleen om het verantwoorden, maar ook – of: juist – om het leren en verbeteren. Hoe pak je dit aan?

Lefers van der Zande  onderzoek, advies en training heeft een systematiek ontwikkeld waarmee u uw projecten kunt monitoren, resultaten kunt evalueren en bijstellen, en waar u uw organisatie versterkt door gericht te werken aan kwaliteit.
Ter verduidelijking is het goed om eerst te beschrijven wat deze begrippen betekenen.
–          Onder monitoring wordt verstaan: periodiek onderzoeken van de uitvoering en resultaten van beleid en activiteiten.
–          Met evaluatie wordt bedoeld: het beoordelen of dit beleid en deze activiteiten goed worden uitgevoerd en opleveren wat wordt beoogd.
–          Projectmanagement, tot slot, is het beheersen van projecten. Het is de manier waarop projecten georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd en afgerond worden.
Deze drie aspecten zijn de belangrijkste ingrediënten voor kwalitatief goed uitgevoerde projecten, leren van resultaten en borgen van kwaliteit.

Er wordt dus niet alleen gekeken naar de opzet en uitvoering van uw project, maar ook in hoeverre een en ander doelmatig is. De projectmatige component in deze aanpak zorgt er voor dat de resultaten uit deze monitoring en evaluatie worden omgezet in acties die naadloos passen binnen de mogelijkheden en beperkingen van uw organisatie.
Zo werkt u actief aan kwaliteit: niet alleen het versterken van de kwaliteit van uw activiteiten, maar ook het borgen van deze kwaliteit binnen uw primaire proces.

Deze aanpak is puur maatwerk, toegesneden op uw project en uw organisatie.

Meer weten? Neem gerust contact op!