Cultuureducatie Met Kwaliteit

In augustus 2012 publiceerde de Staatscourant de Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit.
Met deze regeling wordt beoogd, de kwaliteit van cultuureducatie – in het bijzonder het leergebied kunstzinnige oriëntatie in het primair onderwijs – te bevorderen.

Dat wordt gedaan aan de hand van een viertal doelstellingen:

 • Ontwikkeling, verdieping en vernieuwing curriculum.
 • Het bevorderen van de vakinhoudelijke deskundigheid van de leerkracht.
 • Het bevorderen van de relatie tussen scholen en de culturele omgeving.
 • Bevordering van de culturele ontwikkeling van de leerling.

De regeling streeft naar samenhang in al die activiteiten, dat wil zeggen dat het beoogde resultaat een samenhangend programma is dat de doorlopende leerlijn, gericht op de culturele ontwikkeling van de leerling, centraal stelt.

Eén van de eisen die het Fonds voor Cultuurparticipatie stelt aan de toekenning van de subsidie, is het opnemen van een evaluatie- en monitoringssystematiek, kortweg ‘moneva’ genoemd. Ieder project dient een plan te maken waarmee de (tussentijdse) resultaten van de activiteiten die in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit ontplooid worden, worden gemonitord.
De regeling wordt voortgezet in de jaren 2016 – 2020, en deze eis blijft gehandhaafd.

Lefers van der Zande heeft een systematiek ontwikkeld die uw project kan ondersteunen bij het uitvoeren van de moneva. Enerzijds worden hierbij de doelen van het landelijke programma gevolgd, anderzijds is er ruimte om doelen die u in uw eigen project heeft ondergebracht te volgen.
Een voorbeeld van deze systematiek vindt u hier.

Lefers van der Zande voert de moneva van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit uit voor:

 • De provincie Gelderland: Cultuurmij Oost
 • De gemeente Arnhem: Kunstbedrijf Arnhem
 • De gemeente Breda: Cultuurwinkel Breda
 • De gemeente Ede: Cultura/Cultuurpunt Ede
 • De gemeente Eindhoven: CultuurStation/KCE Eindhoven
 • De gemeente Helmond: Kunstkwartier / CultuurContact
 • De gemeente ’s Hertogenbosch: Bureau Babel
 • De gemeente Tilburg: Factorium / CiST
 • En de eindevaluatie van het provinciale programma voor Noord-Holland / Plein C

Heeft u eventueel belangstelling om uw moneva uit te besteden? Of wilt u meer informatie? Maak dan, geheel vrijblijvend, een afspraak!