Borging

AnkerBorging, of verankering, zijn termen die in principe dezelfde betekenis hebben, namelijk: “het vastleggen van aanpak en resultaten in het primaire proces”.  Waarmee zoveel bedoeld wordt als:

  • Ervoor zorgen dat nieuwe inzichten toegepast kunnen worden in de praktijk, en
  • Ervoor zorgen dat dit op lange termijn gewaarborgd blijft.

Om tot verankering te komen, zijn er verschillende dingen nodig, zoals beschreven beleid op basis van een visie,  randvoorwaarden (tijd, geld, expertise), draagvlak en vermogen om van ervaringen te leren en verbeteringen aan te brengen. Borging hangt dan ook nauw samen met kwaliteitszorg, immers: het stelselmatig leren van ervaringen en opdoen van nieuwe inzichten maakt je organisatie – en dus je primaire proces – sterker.

Binnen de evaluatie- en monitoringsystematiek dat Lefers van der Zande hanteert, heeft borging een prominente plek.  ‘Zorgen voor borgen’ is zorgen dat er ook daadwerkelijk iets gebeurt met alle verworven inzichten!
Wilt u meer informatie? Bekijk dan ook onze publicaties over borging, of neem gerust contact op.